О Школи

Основна школа " Добрица Ћосић " у Великој Дренови  
          
  Великодреновачка школа је једна од 40 школа ондашње Карађорђеве Србије из Првог Српског устанка, основана 1813. године и спада у ред најстаријих школа општине Трстеник. Трошећи други век свог постојања, што и није много за историју и традицију, али довољно за сећање на генерације ученика и учитеља који су својим радом и деловањем, оставили трагове свог васпитања и образовања у културном и друштвеном животу наше заједнице.  
 
                             Прва мрежа  основних школа Србије


 
             Ове године Основна школа у Великој Дренови слави 201. годину свога постојања. Јубилеј којим се могу похвалити мали број школа у Србији. Најбољу и накраћу слику прошлости школе даћемо изводима из уводне речи једног од аутора књиге о школи.
            „Најстарији писани траг о Школи у Великој Дренови полази од године 1813, али је, будући да је то година пропасти устанка, засигурно она овде постојала у току Карађорђеве државе. Стварање слободне Србије, дакле,  Дреновци помажу учествовањем у бојевима првог устанка и постављањем основа своје просвете. Вредело би злата када би се знало име онога који то уради. Овако: Дреновци су своје рано увиђање значаја писмености одмах претворили у решеност да им село не расте без ње;  
              Запазили су виђени намерници да се под овим кровом, и уоколо докле се одавде светли, необично мисли, нарочито влада и чудновато говори. Мало је села у Србији која су српској култури, српској вери и српској науци   толико значајних људи дала. Дело је то  и дреновске Школе“.
               Са растом Села, коме ће се 1832. године придодати атрибут „Велика“, расла је и текла углед у народу и Дреновска школа. Прво као приватна, у приватној кући, од 1934. године, ради, и за данашње прилике, у модерној школској згради, коју је изградило сложно село са угледним председником Радојем Ратајцем .  До 1947. године, када се наставља трогодишњом Прогимназијом. Школа је четвороразредна, а од 1950. године она је осмогодишња са статусом огледне, снабдевене савременом наставном  основом,  каква је била углед школама у околини.
            Основна школа "Добрица Ћосић" је   је својим радом, постигнутим резултатима, ангажованошћу, сарадњом са локалном средином, општином, постигнутим резултатима и осталим мерилима проглашена за најбољу школу у Србији за школску 2002/03.   Понос ове шкoле су академици, доктори, професори, инжињери,  напредни пољопривредници и други,
            Зграда  основне школе налази се у центру Велике Дренове. Има четири кабинета, осам учионица, неадекватну фикултурну салу, канцеларију за директора, наставнике (зборницу), секретара и рачунополагача, стручне сараднике, кухињу са трпезаријом, библиотеку  Школа поседује двориште и школски спортски полигон са теренима за фудбал, кошарку и одбојку.
           Повезана је мрежом локалних путева, на којима постоји улична расвета и лако је доступна ученицима без обзира на то у којем делу насељеног места живе. Са јужне стране школе пролази регионални пут који спаја градове Трстеник и Крушевац , а са источне стране поред дворишта школе пролази пут који спаја градове Трстеник и Јагодину .
            Издвојено одељење у Селишту удаљено је два колометра од матичне школе. Овај школски објекат саграђен је 1948. године и налази се у не тако добром стању. У школи постоје две учионице, простор за кухињу, трпезарију и   школско двориште.
            Издвојено оделење у Страгарима удаљено је четири колометра од матичне школе. Овај школски објекат саграђен је 1951. године и налази се у добром стању. У школи постоје две учионице, кухиња, подрум, двориште и школски спортски полигон.
           Желимо да постанемо школа у којој су ученици безбедни,  сигурни и прихваћени, а настава осавремењена и прилагођена способностима ученика, који ће бити оспособљени за живот у модерном окружењу кроз све области школског рада уз партнерски однос, неговање одговорности, разумевања и толеранције.  Врата наше школе  широм отварамо свим људима добре воље који су спремни да понуде идеје и средства у циљу унапређивања квалитета рада школе. Ово је истовремено и један од приоритета - циљева нашег Школског развојног Плана.
            Сва добра која данас одликују Школу у Великој Дренови нису довољна за спокојство. Малени и све мањи број ученика прети опстанку села и Школе чиме су и та добра осенчена страхом и лишена пуног смисла.

Мисија наше школе је да подстичемо лични и професионални развој ученика и наставника, негујемо међусобно уважаважавање и разумевање, развијамо свест о правима и одговорностима, негујемо народну традицију.

Визија наше школе је: Желимо да   школа буде центар образовних и кутурних активности, како би осавремењивањем натаве и усавршавањем наставника побољшали   квалитет наставе и постали школа у којој ће ученици радо долазити, стечена знања повезивати и примењивати,  школа у којој ће ученици задовољити своје  потребе и интересовања.
У креирању Развојног плана пошли смо од наведеног у намери да превладавамо уочене слабости  ослањајући се углавном на споствене ресурсе.
 
Снаге наше школе;
- догогодишња традиција постојања школе.
- искуства школе;
- стручи кадар и подмлађени кадар, заинтересован за даље усавршавање
- продужени боравак ученика млађих.
- кабинетска настава;
способности и интересовања ученика;
-  успеси ученика на пријемним испитима и даљем школовању;
- школска зграда матичне школе у Великој Дренови и уређено школско двориште са спортским теренима;
- две школске зграде ван седишта матичне школе: у Селишту и Страгарима
- Отвореност школе за сарадњу са родитељима и локалном заједницом;
- школска економија;
- школа има мејл адресу и приступ интернету.
 
Слабости наше школе:
- недовољна опремљеност наставним средствима;
- непостојање одговарајуће фискултурне сале у матичној школи;
- недостатак материјалних средстава;
- делимично ограђена и неограђена школска дворишта и спортски полигони;
лош материјални положај наставника и ученика;
 - све мањи број ученика;
- недовољан број сати акредитованих семинара у стручном усавршавању просветних радника.


добрица ћосић
ош добрица ћосић
основна школа добрица ћосић
основна школа добрица ћосић велика дренова
dobrica cosic
dobrica ćosić
os dobrica cosic
oš dobrica ćosić
osnovna škola dobrica ćosić
osnovna skola dobrica cosic
osnovna škola dobrica ćosić velika drenova
osnovna skola dobirca cosic velika drenova
os velika drenova
oš velika drenova
os mosa pijade velika drenova
oš moša pijade velika drenova

os velika drenova velika drenova
oš velika drenova velika drenova
os velika drenova u velikoj drenovi
oš velika drenova u velikoj drenovi
os velika drenova trstenik
oš velika drenova trstenik
oš velika drenova kod trstenika
oš velika drenova kod trstenika
os velika drenova u trsteniku
oš velika drenova u trsteniku
os drenova
oš drenova
osnovna škola velika drenova
osnovna skola velika drenova
osnovna skola velika drenova u velikoj drenovi
osnovna škola velika drenova u velikoj drenovi
osnovna skola velika drenova trstenik
osnovna škola velika drenova trstenik
osnovna skola drenova
 
osnovna škola drenova
osnovna skola moše pijade velika drenova
osnovna skola mose pijade velika drenova
osnovna škola velika drenova velika drenova
osnovna skola velika drenova velika drenova
velika drenova skola
velika drenova škola
velika drenova osnovna skola
velika drenova osnovna škola

ос велика дренова
ош велика дренова
ос моса пијаде велика дренова
ош моша пијаде велика дренова
ос велика дренова велика дренова
ош велика дренова велика дренова
ос велика дренова у великој дренови
ош велика дренова у великој дренови
ос велика дренова трстеник
ош велика дренова трстеник
ош велика дренова код трстеника
ош велика дренова код трстеника
ос велика дренова у трстенику
ош велика дренова у трстенику
ос дренова
ош дренова
основна школа велика дренова
основна скола велика дренова
основна скола велика дренова у великој дренови
основна школа велика дренова у великој дренови
основна скола велика дренова трстеник
основна школа велика дренова трстеник
основна скола дренова
основна школа дренова
основна скола моше пијаде велика дренова
основна скола мосе пијаде велика дренова
основна школа велика дренова велика дренова
основна скола велика дренова велика дренова
велика дренова скола

велика дренова школа
велика дренова основна скола