Запослени

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
Драган Радић
 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Педагог Вељовић Војислав
Библиотекар Митровић Ана
 

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ КАДАР 
Секретар  Радић Бориша
Рачуновођа  Ћосић Данијела
Административни радник Бабић Јасна
Кувар Ковачевић Драгослав
Домар-ложач Миленковић Дејан
Помоћни радници  Вукојевић Драгица
 Вукојевић Муњас Јасминa
Миленковић Љиљана
Томашевић Бора
Цвeтовска Љиљана
 

НАСТАВНИ КАДАР
српски језик и култура Бекрић Радица
Настић Тамара
математика Дубичанин Небојша
Благојевић Миланка
хемија Нешић Љубинка
биологија Радивојевић Светлана
немачки језик Павловић Марија
историја Вељовић Драгиња
географија Jаковљевић Сузана
физика Минић Љубан
Радић Весна
Ивезић Милош
техничко и информатичко образовање Милосављевић Мирољуб
Трифуновић Невена
Карајовић Марко
физичка култура Димитријевић Бобан
Јовановић Саша
ликовна култура Лукић Зоран
енглески језик Орловић Иванка
Ћосић Александра
француски језик Трошић Слађана
информатика и рачунарство Ивезић Милош
музичка култура Градиштанац Олга
разредна настава Обрадовић Тања
Радић Весна
Маринковић Нинослав
Бачанин –Костић Слађана
Станојловић Зденка
Живановић Слађана
Јаћовић Лидија
Јанићијевић Владан
продужни боравак Пантић Драгана