Распоред школског звона

Рад школе одвија се у матичној школи у две, а у издвојеним одељењима у једној смени.
        
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА


Долазак у школу (допунска и додатна, секције)  7:10  -  7:55
Петоминутни одмор 7:55  -  8:00
Први час  8:00  -  8:45
Петоминутни одмор 8:45  -  8:50
Други час   8:50  -  9:35
Ужина 9:35  -  10:00
Трећи час 10:00 - 10:45
Петоминутни одмор 10:45 - 10:50
Четврти час 10:50 - 11:35
Петоминутни одмор    11:35 - 11:40
Пети час 11:40 - 12:25
Петоминутни одмор 12:25 - 12:30
Шести час  12:30 - 13:15

ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
 
Први час  13:30 – 14:15
Петоминутни одмор 14:15 – 14:20
Други час   14:20 – 15:05
Ужина 15:05 – 15:30
Трећи час 15:30 – 16:15
Петоминутни одмор 16:15 – 16:20
Четврти час 16:20 – 17:05
Петоминутни одмор    17:05 – 17:10
Пети час 17:10 – 17:55